Varico spol. s.r.o.

Firma Varico spol. s r.o., Žilina vznikla v roku 1991 s cieľom vybudovať komerčnú prevádzku povrchových úprav práškovým plastom. Začínali sme s jednou malou kabínou a malou pecou – lekárskym sterilizátorom v nevhodných priestoroch zložených z unimobuniek.

Neskôr sme sa museli presťahovať do prenajatých priestorov, ktoré nám časom vďaka záujmu o našu činnosť začali byť tesné, a tak sme sa rozhodli investovať do vlastných budov. Po rokoch existencie, rozvoja a technického vývoja sa firma etablovala na úspešnú a uznávanú prevádzku povrchových úprav kovových predmetov práškovým plastom.

V súčasnej dobe firma sídli vo vlastných výrobných priestoroch a zamestnáva 17 ľudí. Je významným obchodným a subdodávateľským partnerom mnohých výrobných firiem Slovenska.

Ponuka služieb

PREDÚPRAVA MATERIÁLU

Predúprava materiálu pred samotným lakovaním je mimoriadne dôležitý a mnohokrát podceňovaný proces.

VYTVRDZOVANIE

Vytvrdzovacie komory sú konštruované tak, aby bolo zabezpečené rovnomerné rozloženie teploty v celom objeme komory.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ponúkame farby od rôznych výrobcov a širokú škálu odtieňov podľa normy RAL v rôznych povrchoch.

BALENIE A MANIPULÁCIA

Výrobky po povrchovej úprave je nutné vhodne zabaliť pre ďaľšiu prepravu, aby boli chránené pred poškodením.

OTRYSKÁVANIE

Dokonale očistenie povrchu od korózie alebo starých náterov.

RENOVÁCIA POVRCHU VÝROBKOV

Odstránenie starých náterov s následnou povrchovou úpravou.

Prednosti práškových farieb

Súčasný celosvetový nárast používania práškových farieb možno pripísať na vrub ich výborných fyzikálno – chemických vlastností, ekonomických a ekologických výhod v porovnaní s klasickými tekutými nátermi. Patria sem najmä:

Fyzikálno - chemické vlastnosti

• mechanická a chemická odolnosť
• jednovrstvový nástrek
• výborné prekrytie hrán
• jednorázová aplikácia
• pružnosť nástreku a vzhľad

Ekonomické výhody

• rýchlejšia príprava na aplikáciu
• stačí jedna vrstva
• celková úspora energie
• jednorázová aplikácia
• zvýšená odolnosť

Ekologické výhody

• neprítomnosť rozpúšťadla
• farba je bez ťažkých kovov
• minimálny odpad
• recyklácia práškovej farby