Otryskávanie

Otryskávanie je forma predúpravy povrchu materiálov ,pri ktorej sa odstráni starý náter, alebo korózia. Otryskávanie je vykonávané ručným spôsobom v kabíne s rozmermi 5500 x 3700 mm s automatickým zberom abrazíva a následnou dopravou abrazíva cez čistiace sito do zásobníka. Abrazívom je liatinová drť. Kvalitu otryskaného povrchu je možné ovplyvniť tlakom, množstvom abrazíva a vzdialenosťou trysky od povrchu materiálu.