Predúprava materiálu

Možnosti predúpravy materiálov pred lakovaním

  • otryskávanie
  • železité fosfátovanie
  • chemická predúprava hliníka na báze 3-mocného chrómu
  • mechanická predúprava Zn povrchov jemným otryskaním
  • nanesenie podkladovej základnej (primer) farby na báze epoxidov

Predúprava materiálu pred samotným lakovaním je mimoriadne dôležitý a mnohokrát podceňovaný proces ,od ktorého častokrát závisí výsledný efekt celkovej povrchovej úpravy či už po stránke estetickej, alebo po stránke životnosti (koróznej odolnosti).Spôsob predúpravy si určuje zákazník, alebo po konzultácii so zákazníkom sme schpní určiť optimálnu predúpravu pre účely použitia samotného výrobku.