Renovácia povrchu výrobkov

Renovácia výrobkov je forma opravy, záchrany a zveľadenia starých výrobkov a častí niektorých zariadení, pri ktorej nedochádza ku strate pôvodných vlastností. Pri kvalitnej renovácii je možné starožitným výrobkom dodať ich pôvodný vzhľad a funkčnosť.

Výrobky, ktoré vyžadujú renováciu je nutné najskôr očistiť od pôvodnej farby, prípadne korózie otryskaním. Následne sú výrobky nastriekané základným nástrekom a vrchným nástrekom podľa požiadavky zákazníka.

Výrobky vhodné na renováciu sú napríklad ploty ,brány ,kostry bicyklov, motoriek ,disky kolies ,autodiely ,radiátory ,rôzne drobné alebo rozoberateľné konštrukcie atď.