Renovácia povrchu výrobkov

Renovácia výrobkov je forma opravy, záchrany a zveľadenia starých výrobkov a častí niektorých zariadení, pri ktorej nedochádza ku strate pôvodných vlastností. Pri kvalitnej renovácii je možné starožitným výrobkom dodať ich pôvodný vzhľad a funkčnosť. Výrobky, ktoré vyžadujú renováciu je nutné najskôr očistiť od pôvodnej farby, prípadne korózie otryskaním. Následne sú výrobky nastriekané základným nástrekom a vrchným nástrekom podľa […]

Otryskávanie

Otryskávanie je forma predúpravy povrchu materiálov ,pri ktorej sa odstráni starý náter, alebo korózia. Otryskávanie je vykonávané ručným spôsobom v kabíne s rozmermi 5500 x 3700 mm s automatickým zberom abrazíva a následnou dopravou abrazíva cez čistiace sito do zásobníka. Abrazívom je liatinová drť. Kvalitu otryskaného povrchu je možné ovplyvniť tlakom, množstvom abrazíva a vzdialenosťou trysky od povrchu materiálu.

Balenie a manipulácia

Balenie a manipulácia

Výrobky po povrchovej úprave je nutné vhodne zabaliť pre ďalšiu prepravu, aby boli chránené pred poškodením. Naša spoločnosť ponúka rôzne typy balenia od bežného zabalenia do stretch fólie až po uloženie výrobkov na palete, páskovanie oceľovou páskou a naloženie na kamion na prepravu na dlhé trate. Spôsob balenia si určí zákazník, alebo výrobky zabalíme na […]

Vytvrdzovanie

Vytvrdzovanie

Vytvrdzovanie (vypaľovanie) práškovej farby sa deje v špeciálnych vytvrdzovacich komorách (peciach) pri teplotách predpísaných výrobcom farby v rozmedziach 160°C-200°C a v čase v rozmedzí 10-25 min. Po vytvrdení a vychladnutí je s výrobkom možné manipulovať , avšak doporučuje sa výrobky plne zaťažovať po 24 ho.po „vyzretí“ nástreku. Vytvrdzovacie komory sú konštruované tak, aby bolo zabezpečené […]

Povrchová úprava-lakovanie

Ponúkame farby od rôznych výrobcov a širokú škálu odtieňov podľa normy RAL v rôznych povrchoch: epoxy-polyesterové (určené pre vnútorné použitie) epoxidové (určené pre vnútorné použitie) polyesterové (určené pre vonkajšie použitie) polystyrénové fasádne (určené pre vonkajšie použitie s vyššou odolnosťou proti UV žiareniu) polyuretánové (určené pre vonkajšie použitie) farby rôznych povrchov – hladké, jemne alebo hrubo […]

Predúprava materiálu

Možnosti predúpravy materiálov pred lakovaním otryskávanie železité fosfátovanie chemická predúprava hliníka na báze 3-mocného chrómu mechanická predúprava Zn povrchov jemným otryskaním nanesenie podkladovej základnej (primer) farby na báze epoxidov Predúprava materiálu pred samotným lakovaním je mimoriadne dôležitý a mnohokrát podceňovaný proces ,od ktorého častokrát závisí výsledný efekt celkovej povrchovej úpravy či už po stránke estetickej, […]